Azerbaycanda avrasya.wordpress saytinin yayımına qadağa qoyuldu


Fikir və söz azadlığı; 1.3.25 Maddə 48. … ;
Bu cür ucuz yanaşmayla Azərbaycan hökuməti azad söz, azad mətbuatı boğur ölkede azad söz olmadığını bir daha ispat edir senzuranın olduğunu beyan edir
Azerbaycandaavrasya wordpress saytinin yayımına qadağa qoyuldu.Bundan bir nece ay öncede mart ayında   http://www.avrasya.wordpress.com saytının Azerbaycanda internet üzerinden yayımı dayandırılmişdır
EAN saytının yeganə məqsədi müstəqil və peşəkar media orqanı olmaq, beynəlxalq konvensiyalar və qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərməkdir. Bugünə qədər də qarşımıza qoyduğumuz məqsəddən kənar heç bir iş görülməyib. Bizim yeganə “cinayətimiz” söz azadlığı hüququmuzdan istifadə etməyimizdir.
Bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bu cür absurd yanaşmayla  söz azadlığına, jurnalist fəaliyyətinə əngəl törədir və demokratiya mühitini boğur.avrasya wordpress saytinin rəhbərliyi bildirir kı bundan sonra da fəaliyyətini dayandırmayacaq
Fuad Agayev